کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ب‍اخ‍ت‍ران‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، ص‍اب‍ر
م‍رادی‌، م‍ه‍رداد
م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رش‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سرواپیدمیولوژی SDIA در زندان دیزل آباد کرمانشاه و مرکز بازپروری بیستون
مرادی ، مهرداد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۷۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع VIH در میان کودکان تالاسمی که در مرکز آموزشی درمانی شهید فهیمده تحت ترانسفیوژن قرار دارند
محمدی ، فرشید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۷۸۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع اختلالات روانی در بیماران VIH مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماران VIH مثبت مرکز بهداشت استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۰
امین زاده ، صابر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۲۲۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک