کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : س‍م‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍روف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ - روش‍ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون :بیماریهای روماتیسمی کودکان
نلسون ، والدو امرسون ؛  سمنان انتشارات جهاد دانشگاهی سمنان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده پایان نامه های مقطع دکترای عمومی و تخصصی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳۷۳-۱۳۷۹
سمنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۲،ش‌ ۶۸۳،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری بر ARELOHC بیماری کلرا
عزیزی ، محمدحسین ؛  سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان   ، مهر۱۳۷۰
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۱،ش‌ ۱۵۵ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنگره بیماریهای گوارشی داخلی -جراحی ( ۱۳تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۷۱)
سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۵۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اندازه گیری فشار خون توصیه های انجمن فشار خون انگلستان
سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۲،ش‌ ۵۲۹ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ۱۳-۱۵ بهمن ۱۳۸۳ سمنان
سمنان ۱۳۸۳
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۳،ش‌ ۷۹۲ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های الکتروفیزیولوژی در تشخیص بیماری های عصبی - عضلانی
سمنان بختیاری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۳۴‬,‭ر۸۳۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نگاهی به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سمنان
سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۳،ش‌ ۸۴۶ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رهپویان دانشگاه راهنمای آموزشی - پژوهشی و دانشجویی - فرهنگی دانشجویان سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۳
سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان   ،
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۳،ش‌ ۹۵۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک