کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍طان‌زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - درن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‌زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‌. ح‌. س‍ل‍طان‌زاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ال‌ ک‍ب‍وت‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی کودکان ، اولین کنگره عفونی اطفال
سلطان زاده ، محمد حسین ؛  انتشارات بال کبوتران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۹‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای تنفسی کودکان
سلطان زاده ، محمد حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای رایج عفونی کودکان
سلطان زاده ، محمد حسین ؛  م . ح . سلطان زاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک