کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رطان‌ م‍زوت‍ل‍ی‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رطان‌ م‍زوت‍ل‍ی‍وم‌
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‍ی‌ اف‍ش‍ار، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد نادر مزوتلیومای بدخیم پلور با تظاهراولیه هیپوگلسیمی
یوسفی افشار، امیرحسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک