کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍راب‍ی‌، وی‍دا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ل‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍راب‍ی‌، وی‍دا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علائم رادیولژیک استخوانی و مفصلی دربیماران مسلول ارجاعی به مرکزمبارزه با بیماری های ریوی از مهرماه ۱۳۷۰ تا مهرماه ۱۳۷۵
سرابی ، ویدا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک