کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍وده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍واه‍د
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ - .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ت‍وده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ شناسی
مرتضوی ، منوچهر ؛  تبریز ستوده   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمدحسین ؛  تبریز ستوده   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرور سیستماتیک در مراقبت های بهداشتی (راهنمای کاربردی )
تبریز ستوده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۰۲‬,‭‌م۴۸۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک