کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
طب‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی پزشکی
طبرستانی ، مجتبی ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر، نشر علوم پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭ط۴۲۸‌خ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک