کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زراف‍ش‍ان‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
غ‍ده‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
زراف‍ش‍ان‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نتایج آسپیراسیون سوزنی تیروئید با گزارشات پاتولوژی نمونه های جراحی شده در مراکز درمانی شهر کرمانشاه در طی سال های ۷۶-۷۸
زرافشانی ، کیوان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۹۸۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک