کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رس‌، پ‍ل‌
س‍روری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تجربی
سروری ، محمدحسین ؛  تهران موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تجربی کاربردی
گنجی ، حمزه ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی روان شناسی تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک