کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍س‍ت‍ر، ل‍ئ‍و ای‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
آذز، م‍اه‍ی‍ار
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ارج‍م‍ن‍د
وزی‍ن‌ م‍ه‍ر؛ ح‍ی‍دری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای روان گرا
هالیستر، لئو ای ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۷‬,‭.‍ه۳۴۲‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیناپسیس روانپزشکی کاپلان و سادوک ( ۱۹۹۴)، داروهای روانپزشکی و سایر درمانهای زیست شناختی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۷‬,‭‌ک۱۱۵‌س‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داروهای رایج روانپزشکی
آذز، ماهیار ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۷‬,‭آ۲۷۶د‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داروهای کاربردی در روانپزشکی
تهران وزین مهر؛ حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۷‬,‭د۱۸۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک