کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رح‍م‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رح‍م‌ - ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍وادی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع هیسترکتومی پس از زایمان ( طبیعی یا سزارین )و بررسی عوارض و مرگ و میر همراه در بیمارستان معتضدی کرمانشاه بین سال های ۱۳۷۴-۷۷
جوادی ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۰۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک