کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رح‍م‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رح‍م‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ک‍م‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دم‍ی‍رچ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ارون‍ق‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ق‍رب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اتیولوژیک اعمال سزارین درسال ۱۳۷۲ دربیمارستان معتضدی
دمیرچی ، محمد جلال الدین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۶۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل پاتولوژیک هیسترکتومی های انجام شده به دنبال BUA دربیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سال ۱۳۷۳
قربانی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۷۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
پارگی رحم بررسی علل و نتایج پارگی های رحم در طول چهارسال دربیمارستان معتضدی کرمانشاه ازابتدای نیمه دوم سال ۱۳۷۰ تاانتهای نیمه اول سال ۱۳۷۴
ارونقی ، حمید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک