کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دگ‍ل‍ی‍ن‌، ج‍ودی‍ت‌ ه‍اپ‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دگ‍ل‍ی‍ن‌، ج‍ودی‍ت‌ ه‍اپ‍ف‍ر
 
ناشر:
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی برای پرستاران
دگلین ، جودیت هاپفر ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭د۶۱۸‌ف‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک