کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دوق‍ل‍وه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دوق‍ل‍وه‍ا
ع‍وارض‌ زای‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍زه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، طاه‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع ، نحوه زایمان و عوارض ( مادر و نوزادان )دو قلویی در ۲۰۰۰ زایمان دربیمارستان معتضدی کرمانشاه
محمدی ، طاهر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد و عوارض زایمان های چند قلویی در بیمارستان معتضدی در سال های ۷۶-۷۷
منزه ، محمدحسین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۱۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک