کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دان‍ش‍گ‍ر، ه‍وش‍ن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
 
پدیدآور:
دان‍ش‍گ‍ر، ه‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر بیماریهای شایع کبد و مجاری صفراوی
دانشگر، هوشنگ ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭د۲۵۳‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک