کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دری‍چ‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ق‍ل‍ب‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ش‍ل‌، م‍ی‍ن‍ا
ی‍وس‍ف‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استرس ، علل ، علائم ، نشانه ها، راه حل ها
میشل ، مینا ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭‌م۹۷۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه قلب و ریه مصنوعی در جراحی قلب B.P.C(.(
یوسف نیا، محمد علی ؛  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۶۹‬,‭‌ی۸۴د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اصطلاحات روانپزشکی و بهداشت روانی
کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۳‬,‭و۱۷۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک