کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ چ‍ن‍دق‍ل‍و
 
پدیدآور:
ن‍اص‍ری‌ م‍ن‍ش‌، آرام‌
ک‍ام‍ی‍اب‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
آسم در بزرگسالان و بررسی مواردی از بیماران در بیمارستان شهدای هفتم تیرتهران
کامیاب ، کامبیز ؛  دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۷۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان حاملگی دوقلویی در زایمان های زودرس در بیمارستان شهید اکبرآبادی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴
ناصری منش ، آرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۴۵۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک