کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات چهارمین سمینار گیاهان داروئی ایران ۲۴-۲۶ مهرماه ۱۳۶۹
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛  تهران دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۱،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک