کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ج‍ال‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ج‍ال‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ارت‍ی‍ه‌، ژان‌
داک‍و، پ‍ی‍ر
زی‍م‍ب‍اردو، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ج‍ی‌.
 
ناشر:
ب‌. آق‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
س‍پ‍ن‍ج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چرا خجالت می کشیم ؟
زیمباردو، فیلیپ جی . ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کمروئی و راههای درمان آن
شارتیه ، ژان ؛  [تهران ] سپنج   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی خجالت
داکو، پیر ؛  تهران ب . آقایی   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک