کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ان‍ی‍ران‌، آوای‌ ق‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ان‍گ‍ی‍ر، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
خ‍ان‍ی‍ران‌، آوای‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گواهینامه بین المللی راهبری کامپیوتر مطابق با استاندارد نسخه ۴[ چهار ]و پیشرفته [ )LDCI( آی .سی .دی .ال ].
نانگیر، محمد رضا ؛  تهران خانیران ، آوای قلم   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک