کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ال‍دی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍اب‍اروری‌ زن‍ان‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ال‍دی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیامدهای حاملگی در استفاده از داروهای تحریک تخمک گذاری در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی معتضدی از مهر ۷۴ لغایت مهر۷۷
خالدی ، ضیاءالدین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۳۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک