کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍دری‌ م‍ق‍دم‌، ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌ م‍ق‍دم‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
ادب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارت اپراتور کامپیوتر(مقدماتی ( )کارور رایانه درجه ۲)
حیدری مقدم ، قاسم ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک