کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ی‍دری‌، ج‍ع‍ف‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ر رس‍ول‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ت‍راب‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
رح‍م‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ؛ ح‍ی‍دری‌
ح‍ی‍دری‌، ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی
امیر رسولی ، هوشنگ ؛  تهران جعفری ؛ حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۸۲۴‌ب‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فن آوری اطلاعات سلامت
ترابی ، ماشاالله ؛  تهران حیدری ، جعفری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ت۴۲۷‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داروشناسی کاربردی
رحمانی ، منصور ؛  تهران جعفری ؛ حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭ر۳۹۵د‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک