کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍دری‌، ام‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، ام‍ی‍د
گ‍ودرزی‌، ق‍ن‍ب‍رع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی برون تنی اثر ضد لیشمانیایی مشتق های ۱ (- ۵ - هالو- ۲ - تینیل - ) ۲[ -۵ -نیتروهتروآریل - ) ۱ و۳و ۴ -تیادی آزول - ۲ -ایل تیو ]اتانول
حیدری ، امید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۹۹۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
متا آنالیز مقایسه ی نتایج واکسیناسیون هپاتیت B به دو روش عضلانی و داخل جلدی
گودرزی ، قنبرعلی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۲۲۱۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک