کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ک‍ی‍م‌، ه‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍ی‍م‌، ه‍ادی‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ش‍م‍راث‌، ل‍ی‍و
 
ناشر:
گ‍ل‍ب‍اد
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
راب‍ط آذرب‍ای‍ج‍ان‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر الکتروکاردیوگرافی
شمراث ، لیو ؛  تبریز گلباد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ش۶۳۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تازه های بیماریهای قلب و عروق
حکیم ، هادی ؛  تبریز رابط آذربایجان ؛ دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۳۴‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل ، کودکان دارای نیازهای خاص ، ضمیمه طب اطفال ۲۰۱۶ [ دوهزارو شانزده ]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۵‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک