کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍م‍زه‌، م‍رض‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ح‍م‍زه‌، م‍رض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز تک ظرفی ۴ - بنزیلیدن ۲ - فنیل آزلاکتون ها به عنوان مهار کننده تیروزیناز در حضور تری فلوئورواستات آهن )III(
حمزه ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۹۱۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک