کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍ع‍ل‍ولان‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادر و کودک
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭‌ح۷۸۱۱‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توانبخشی و بهداشت معلولین
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۲۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک