کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ف‍اری‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ف‍اری‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
 
پدیدآور:
وک‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
گ‍روه‌ آم‍وزش‌، وی‍رث‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرویس و راه اندازی دستگاههای حفاری
وکیلی نیا، محمد ؛  تهران گروه آموزش ، ویرث ایران   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک