کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ن‌زاده‌، ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍رای‍ش‍گ‍ره‍ای‌ م‍ت‍ن‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‌زاده‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ار
ای‍م‍ان‌؛ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ی‍رب‍ه‍ادر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران ایمان ؛ مجتمع آموزشی امیربهادر   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویرایشگر فارسی - لاتین [ 2EP پی .ای .۲]
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک