کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍اج‍ی‌ م‍رادی‌، م‍ه‍ن‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ م‍رادی‌، م‍ه‍ن‍از
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان امام خمینی ( ره )براساس تشخیص حین ترخیص از مهر ۷۸ تا پایان شهریور۷۹
حاجی مرادی ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع ایسکمی بدون علامت در بیماران دیالیزی بیمارستان امام رضا(ع )در سال ۹۳ - ۹۲و ارتباط با عوامل خطر سازبیماری قلبی
حاجی مرادی ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۴۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک