کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ول‍ی‍ان‌، ت‍ام‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ول‍ی‍ان‌، ت‍ام‍س‌
وی‍ل‍س‍ون‌، راب‍رت‌
ون‍ت‍ور، ل‍وی‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
م‍طب‍وع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰۰[ >هزاروپانصد ]تست زنان و مامایی ( ۱۹۹۲ )از ویلسون ، ویلیامز، راهنمای شرکت در امتحانات رزیدنتی ، پره انترنی کارشناسی ارشد مامایی ، امتحانات فینال کارشناسی مامایی
ویلسون ، رابرت ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۴۲‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای زنان و مامایی " فیزیولوژی حاملگی " "لایبر و زایمان طبیعی "
ونتور، لویس ؛  تهران مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۷۶۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰۰[ >هزاروپانصد ]تست زنان و مامایی ( ۱۹۹۲)
جولیان ، تامس ؛  [تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌ج۸۷۳‍ه‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک