کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍وزف‌، ج‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
م‍ال‍وت‌، ج‍ک‌ س‍ی‌
ج‍وزف‌، ج‍ک‌
 
ناشر:
ج‍اوی‍د
ف‍رداب‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی موضعی تنه
جوزف ، جک ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی رژیونال
جوزف ، جک ؛  مشهد جاوید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر و علم رادیوگرافی پزشکی
مالوت ، جک سی ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۱۶۷‍ه‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک