کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍واه‍ری‍ان‌، پ‍ی‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍واه‍ری‍ان‌، پ‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌؛ پ‍ی‍روز ال‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر و اشتغال
جواهریان ، پیمان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری لوح فشرده ؛ پیروز الوان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک