کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ج‍ک‍س‍ون‌، ش‍ی‍لا
م‍ش‍ک‍س‍اران‌، ش‍ه‍ی‍ن‌
ش‍ی‍رازی‍ان‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران
جکسون ، شیلا ؛  جهاد دانشگاهی اهواز   ،
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ج۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای کلیه ، دستگاه و مجاری تناسلی ادراری
شیرازیان ، فرزاد ؛  اهواز جهاد دانشگاهی اهواز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۹۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مهارتهای پرستاری در اتاق عمل و اتاق بهبودی
مشکساران ، شهین ؛  اهواز جهاد دانشگاهی اهواز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۵۷۸‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک