کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ راد، ص‍ب‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رح‍م‌ ب‍رداری‌ - ع‍وارض‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌ راد، ص‍ب‍ی‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک هیسترکتومی مامایی در بیمارستان معتضدی کرمانشاه از سال ۱۳۷۴ تا۱۳۸۳
جمشیدی راد، صبیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۲۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک