کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍م‍ال‌ ش‍ری‍ف‌، م‍ه‍ن‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍اب‍اروری‌ زن‍ان‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍م‍ال‌ ش‍ری‍ف‌، م‍ه‍ن‍از
ش‍ک‍ری‌، ژال‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پانزده ماهه آنفارکتوس میوکارد در زنان
شکری ، ژاله ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۱۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه دو روش درمان با کلومیفن وGMH ، دربیماران به روش IUI از نظر ابتلا به سندرم هیپراستیمولیشن از مهر ۷۴ لغایت مهر ۷۶ در بیمارستان معتضدی
جمال شریف ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶۶۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک