کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍وک‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوارض جانبی زودرس TCE در بیماران بستری شده در سال ۷۵ در مرکز آموزشی درمانی فارابی
جلیلیان ، محسن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک