کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
[
 
پدیدآور:
ت‍ون‍س‍ن‌، وال‍ت‍ر
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ارغ‍وان‍ی‌ ف‍رد، پ‍ی‍م‍ان‌
اورب‍ک‌، ه‍ان‍س‌
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
اس‍ت‍وارت‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ی‌.
 
ناشر:
گ‍پ‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ره‍روان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ه‍دای‍ت‌
ف‌. ت‍ی‍م‍وری‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍وب‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ، بیماریهای کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ن۵۸۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای کودکان
ضیایی ، محسن ؛  مشهد شرکت انتشاراتی رهروان تربیت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ض۸۳‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی در بیماریهای کودکان
اوربک ، هانس ؛  تبریز نوبل   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۹۲۴‌ت‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری کاوازاکی در بیماران بستری شده در مراکز آموزشی درمانی رازی و شهید فهمیده کرمانشاه طی سال های ۱۳۷۵-۱۳۸۰
ارغوانی فرد، پیمان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۱۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علائم و نشانه شناسی در طب کودکان " سمیولوژی "
تونسن ، والتر ؛  تهران ف . تیموری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ت۸۸۳‌ع‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص های افتراقی در بیماری های گوش ، گلو، بینی و سرو گردن کودکان
استوارت ، مایکل جی . ؛  رشت گپ   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۵۰‬,‭‌ف‍لا۴۸۸‌ت‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک