کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍راب‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دول‍ت‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍راب‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ح‍ی‍دری‌، ج‍ع‍ف‍ری‌
[م‌. ت‍راب‍ی‌]
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرونده الکترونیک سلامت
ترابی ، ماشاالله ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۷۳‬,‭‌ت۴۲۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهبری دولت الکترونیک :عملکرد بهتر، حداکثر بهره وری
ترابی ، ماشاالله ؛  [تهران ] [م . ترابی ]   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فن آوری اطلاعات سلامت
ترابی ، ماشاالله ؛  تهران حیدری ، جعفری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌ت۴۲۷‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک