کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍اون‍زن‍د، م‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍اون‍زن‍د، م‍ری‌
 
ناشر:
آب‍ن‍وس‌؛ ص‍ب‍ورا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص های پرستاری در اختلالات روانی
تاونزند، مری ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ت۲۷۷‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک