کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - رده‌ ب‍ن‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا - رده‌ ب‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ پ‍ور، ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
ج‍ع‍ف‍ری‌
ح‍ی‍دری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کدگذاری علل مرگ و میر براساس کتاب 01.DCI
مهدی پور، یوسف ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵‬,‭‌م۸۶۶‌ک‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کد گذاری علل مرگ و میر براساس کتاب 01-DCI
مهدی پور، یوسف ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵‬,‭‌م۸۶۶‌ک‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک