کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ک‍روژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی بیماریهای دستگاه تنفس
اسمیت ، لوید هالی ؛  تبریز شرکت کروژ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک