کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماریهای رماتیسمی قلب ، مجموعه سخنرانیهای متخصصین در دومین کنگره قلب و عروق در ایران ، بهمن ماه ۶۷
ملکی ، مجید ؛  دفتر علمی شرکت پخش البرز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۷/JI،۹‬,‭‌م۷۶۳‌پ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک