کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
ارج‍م‍ن‍د
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌؛ س‍م‍اط
پ‍ارس‍ی‍ان‌ دان‍ش‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ اح‍م‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمائی موضوعی :گوارش ، غدد، کلیه ، اورولوژی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
"مجموعه تستهای غدد داخلی "از پره تست سیسیل ( ۱۹۹۲)، نشنال بورد SMEGMF پره تست فیزیولوژی مجموعه تستهای گوارش ده سال اخیر
[تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد و متابولیسم :براساس مباحث تدریس شده توسط اساتید مبرز دانشگاه علوم پزشکی تهران تطبیق داده شده با مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در برگیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی وELMSU
مجلسی ، محمد رضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۸۱‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غدد و متابولیسم مسمومیت و طب سالمندان ( هاریسون ۲۰۰۱ و سسیل ۲۰۰۱)
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌غ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد و متابولیسم
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج :]بیماری های غدد، متابولیسم و تغذیه
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
غدد و متابولیسم (سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار ]و۳[ سه ]مبحث تکمیلی از هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ احمدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌غ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های غدد و متابولیسم
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سماط   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
غدد و متابولیسم مسمومیت و مباحث دیگر ( هاریسون و سسیل )
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌غ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]غدد و متابولیسم ، سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اندوکرینولوژی بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک