کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ن‍وال‌، م‍رک‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای عضلانی اسکلتی و بافت همبند( روماتولوژی )
مینوال ، مرک ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌م۹۸۷‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای عضلانی اسکلتی و بافت همبند( روماتولوژی )
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای عضلانی اسکلتی ، بیماریهای بافت همبند، بیماریهای استخوان و متابولیزم معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ع‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای استخوان و عضله
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل :بیماریهای اسکلتی -عضلانی و بافت همبند
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای بافت همبند و استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک