کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ب‍رت‍ون‌، ج‍ورچ‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خس خس سینه gnizeehW ( (و تشخیص های افتراقی آن در کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌ن۵۸۹‌خ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای تنفسی و بیماریهای ریوی در شیرخواران و کودکان
برتون ، جورچ ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌ب۴۲۲‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه تنفس :درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌ن۶۳۸د‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک