کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍ز - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍وب‍اث‌، ب‍رت‍ا
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رشد غیر طبیعی حرکات در کودکان فلج مغزی
بوباث ، برتا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۲‬,‭‌ب۷۴۴ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینه عصبی در اطفال ، کنفرانس ابوالفضل نصیریان
نصیریان ، ابوالفضل ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۴۷۴‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های دستگاه عصبی ( نلسون ۲۰۰۴[ ) دو هزار و چهار]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه عصبی :درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۶۳۸د‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های اعصاب و اختلالات نوروماسکولار نلسون ۲۰۱۶[ دو هزار و شانزده ]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک