کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‌ ن‍ظم‍ی‌ ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‌ ن‍ظم‍ی‌ ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اص‍ری‌ م‍ن‍ش‌، ال‍ه‍ام‌
پ‍ورش‍ه‍ری‍اری‌، س‍ه‍ی‍ل‌
ن‍وب‍اری‌، پ‍ره‍ام‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان شیوع بلوک های قلبی در بیماران بستری شده به علت انفارکتوس حاد میوکارد در مرکزآموزشی درمانی شهید بهشتی کرمانشاه طی سال ۱۳۷۴
نوباری ، پرهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
شیوع آریتمی بدنبال اعمال جراحی قلب باز در شهر کرمانشاه
ناصری منش ، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آریتمی های قلبی بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد بدنبال مصرف استرپتوکیناز وریدی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی از ۷۴/۱۰/۱ تا۷۵/۱۱/۱۵
پورشهریاری ، سهیل ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۶۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک