کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍روزی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‌ خ‍ون‍ی‌ دی‍س‌ اری‍ت‍روپ‍وی‍ت‍ی‍ک‌ م‍ادرزادی‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍روزی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد کم خونی ADC از بیمارستان بوعلی سینای ساری
بهروزی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک