کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ن‍درچ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ن‍درچ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خود آزمایی < ۳[ >سه < :]۲۰۰[ >دویست ]سوال چهار جوابی از مباحث جامع پزشکی با انضمام پاسخهای تشریحی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
بندرچی ، علی اصغر ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ب۶۹۷‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک